DOCENTES PREESCOLAR

Luz Mercedes García Henao Preescolar 01

Julia Rosa Cadavid              Preescolar 02

Amanda Orelly Marín Orrego Preescolar 03

Diana María García Henao      Preescolar 04

Margarita Uribe Ángel                      Preescolar 05              Sede Las Playas